Enterprise

ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ Enterprise ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกัน เริ่มต้นจาก Network Infrastructure ที่จะทำให้ทั้งระบบเชื่อมต่อเข้าหากันได้อย่างราบรื่น, อุปกรณ์ Server & Storage สำหรับจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ, ระบบ Backup ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ที่ป้องกันภัยคุกคาม ไม่ให้ทำอันตรายกับทั้งอุปกรณ์ และข้อมูลภายใน

Server


Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย Server ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการทำงานที่หนักได้อย่างต่อเนื่อง มีความเร็วในการทำงานเฉพาะ และที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ Server เป็นหัวใจหลักในการส่งต่อข้อมูลให้กับลูกข่าย และเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรนั่นเอง
View More Detail

Storage


Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย Server ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการทำงานที่หนักได้อย่างต่อเนื่อง มีความเร็วในการทำงานเฉพาะ และที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ Server เป็นหัวใจหลักในการส่งต่อข้อมูลให้กับลูกข่าย และเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรนั่นเอง
View More Detail

Data Backup & Recovery


การเก็บรักษาข้อมูลเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบงาน IT เนื่องจากในการทำธุรกิจทุกวันนี้ “ข้อมูล” ถือว่าเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนธุรกิจในแต่ละวันๆ แต่ในขณะเดียวกันถ้าข้อมูลเหล่านี้เกิดสูญหายไปบางส่วน หรือสูญหายหมดสิ้นอย่างถาวร ก็อาจนำมาซึ่งหายนะของธุรกิจได้ ดังนั้นการนำ Backup Technology เข้ามาใช้ในการสำรองข้อมูลอีกชั้นหนึ่ง จึงถือเป็นวิธีการมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรในปัจจุบัน
View More Detail

Network Infrastructure & Security


ส่วนประกอบหนึ่งของระบบเครือข่ายภายในองค์กร และเป็นแกนหลักในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าถึงกันได้ ย่อมหนีไม่พ้นอุปกรณ์ด้าน Switching และ Routing Routing เป็นกระบวนการการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมากกว่า 1 ระบบเข้าด้วยกัน ทำให้การสื่อสารระหว่างเครือข่าย และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน Switching นั้น เป็นกระวบการทางด้านระบบเครือข่ายที่ให้อุปกรณ์เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง และลดการสูญเสียข้อมูลระหว่างการส่งให้ได้มากที่สุด
View More Detail

Hyper Converged & Virtualization


เทคโนโลยี Hyper Converged ที่เป็นระบบ All Flash จะมีการทำงานด้วย SSD ทั้งหมด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ High Performance และการใช้งานในส่วนของ Advance Features เช่น Deduplication and Compression, Erasure Coding, เป็นต้น โดย VxRail 120F สามารถรองรับการทำงานตั้งแต่ 200 VMS ขึ้นไป เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Network ขนาด 10 GbE อีกด้วย
View More Detail

Unified Communication


Unified Communication เป็นคำนิยามที่ใช้ในการรวมการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาไว้ในระบบเดียว เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน สะดวกในการบำรุงรักษา และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร
คำว่าง่ายในการใช้งาน หมายถึงผู้ใช้ต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด สามารถใช้บริการจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารนี้ได้เหมือนกัน และจากทุกช่องทางที่มี เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดการติดต่อสื่อสารขององค์กร
สะดวกในการบำรุงรักษา ทำให้ผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นจะต้องเฝ้าดูการทำงานของอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดถูกลดให้เหลือเพียงแค่ระบบเดียว ทำให้ประหยัดทรัพยากรบุคคลในการ monitor ระบบสื่อสารภายในองค์กร และไม่จำเป็นจะต้องประจำอยู่ในสำนักงานตลอดเวลา เพราะสามารถ monitor จากที่ใดก็ได้ผ่านระบบ Internet

View More Detail