เทคโนโลยี Hyper Converged ที่เป็นระบบ All Flash จะมีการทำงานด้วย SSD ทั้งหมด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ High Performance และการใช้งานในส่วนของ Advance Features เช่น Deduplication and Compression, Erasure Coding, เป็นต้น โดย VxRail 120F สามารถรองรับการทำงานตั้งแต่ 200 VMS ขึ้นไป เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Network ขนาด 10 GbE อีกด้วย
ความสามารถของ EMC Hyper Converged

·รองรับการเพิ่มขยายแบบ Scale-Out ด้วยการเพิ่มจำนวน VxRAIL Node ได้ง่ายและรวดเร็ว
·ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและการดำเนินงาน
·มีระบบ High Availability ภายในตัว แต่ละ Node สามารถทำงานทดแทน Node ที่เสียหายได้
·รองรับการทำ Virtualization ด้วย VMware vSphere ครบทุกความสามารถ
มีความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยี Flash Tiering นำข้อมูลที่มีการใช้งานบ่อยไปไว้บน SSD โดยอัตโนมัติ
·สามารถทำ Backup and Replicate, Disaster Recovery (DR) ได้ทันที โดยสามารถใช้ Software ที่ Bundle มากับตัว VxRail เพื่อเป็นการลด Cost ในส่วนของ License Software รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อกับ Cloud Storage เพื่อทำการสำรองข้อมูลหรือ Archive ได้อีกด้วย

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี Hyper Converged แทนเทคโนโลยีที่เป็น Traditional(Server&Storage)

·ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน และการดำเนินงาน
·ลดค่าไฟ ระบบทำความเย็น และพื้นที่
·ขยาย ต่อ เพิ่มเติมระบบ ได้อย่างไม่มีจำกัด และทำให้ระบบมีสเถียรภาพมากขึ้น
·จัดการระบบได้ง่ายและรวดเร็วกว่าระบบ traditional แบบเดิมๆ
·ลดภาระงานทางด้านไอที เพื่อไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านไอที ควบคู่กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

 

VxRail 60 (Hybrid)
เทคโนโลยี Hyper Converged ที่เป็นระบบ Hybrid เป็นการผสมผสานการทำงานระหว่าง HDD และ SSD โดยรองรับการทำงานตั้งแต่ 50-100 VMS แต่หากในการทำงานเป็นแบบที่มี Light Workload มากก็อาจจะรองรับการทำงานได้มากกว่า 100 VMS โดย VxRail 60 นี้ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อ Network ขนาด 1 GbE
Specification VxRail 60
•  Processors Cores(Per Node) : 6 Cores
•  Processor (Per Node) : Intel® Xeon® Processor E5-2603 v3 1.6 GHz
•  Memory / RAM (Per Node) : 64 GB (4x16 GB)
•  Storage-RAW : 3.6-10 TB
•  Network Connection : 1 GbE RJ45
•  Chasis : 2U
**Minimum Node Per Cluster : 4 Node, Maximum Node per Cluster : 64 Node


VxRail 120F
·Processors Cores(Per Node) : 12 Cores
·Processor (Per Node) : Intel® Xeon® Processor E5-2603 v3 2.4GHz / 15M Cache
·Memory / RAM (Per Node) : 256 GB (16x16 GB)
·Storage-RAW : 3.8-19 TB
·Network Connection : 10 GbE SFP+ or RJ45 ports
·Chasis : 2U
**Minimum Node Per Cluster : 4 Node, Maximum Node per Cluster : 64 Node
นอกจาก Hardware ที่มีประสิทธิภาพแล้ว VxRail ยังมี Software Defined ที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ซึ่งจะทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายมากขึ้นดังนี้
·VMware vSphere สำหรับการทำ Virtualization
·VMware VSAN สำหรับทำ Software Defined Storage
·VMware vCenter สำหรับการบริหารจัดการระบบ Virtualization
·EMC VxRAIL Manager ระบบบริหารจัดการการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ Hyperconverged จากศูนย์กลาง
·EMC RecoverPoint สำหรับทำการสำรองข้อมูลระดับ Virtual Machine อย่างต่อเนื่องแบบ Continuous Backup
·EMC Avamar สำหรับการสำรองข้อมูลระดับ File และ Application พร้อมการทำ Deduplication
·EMC CloudArray สำหรับการเชื่อมต่อระบบ Cloud Storage สำหรับใช้ทำการสำรองข้อมูลในระยะไกลเผื่อกรณี Disaster Recovery และ Online Archive
·EMC Secure Remote Services ช่องทางการสนับสนุนแบบ Remote จาก EMC โดยตรงที่จะช่วยให้การบริการคุณภาพเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วสูงสุด