Storage วงการธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่ต้องพัฒนาตามควบคู่กันไป ก็คือแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญขององค์กร และระบบปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กร ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจหลักที่ทุกองค์กร ควรจะให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก เพราะหากหัวใจหลักของคุณเกิดขัดข้องขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าความเสียหายร้ายแรงต่าง ๆ ย่อมจะตามมาในทันที ในปัจจุบันจึงปฏิเสธไม่ได้เลยอุปกรณ์ที่สำคัญในลำดับต้น ๆ ที่ทุกองค์กรต้องมี คือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล(Storage) ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น เก็บข้อมูลเอกสารจำนวนมาก, เก็บข้อมูลสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น

Storage มีมากมายหลายประเภท ดังนี้

1. DAS คือ การเชื่อมต่อ Storage โดยตรงกับ Server เพียงเครื่องเดียว ไม่สามารถแชร์ Storage ให้กับ Server เครื่องอื่น ๆ ได้
ประเภทงานที่เหมาะสมกับ DAS Storage
• งานแชร์เอกสารภายในองค์กร
• งานจัดเก็บฐานข้อมูล
• งานจัดเก็บข้อมูลและสำรองถ่ายภาพ
• งานจัดเก็บข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด CCTV, IP Camera
2. NAS คือ การเชื่อมต่อ Storage กับ Server โดยผ่าน Network Switch ซึ่งมีความเร็วที่ 1Gb หรือ 10Gb ซึ่งทำให้เครื่อง Server และ Client สามารถเข้าใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ โดยรูปแบบการเชื่อมต่อด้วย Port LAN (Local Area Network)
ประเภทงานที่เหมาะสมกับ NAS Storage
• งานแชร์เอกภายในองค์กร
• งานจัดเก็บข้อมูล สำรองภาพถ่าย
• งานจัดเก็บข้อมูลจำกกล้องวงจรปิด CCTV, IP Camera
• งานประมวลผลประสิทธิภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

3. SAN คือ การเชื่อมต่อ Storage กับ Server โดยผ่าน Network Switch ที่มีความเร็วที่ 1Gb และ 10Gb หรือ SAN Switch ที่มีความเร็วที่ 8Gb และ 16Gb ซึ่งทำให้ Server และ client สามารถเข้าใช้งานข้อมูลร่วมกันได้เหมือน NAS Storage แต่ SAN Storage มีความสามารถมากกว่าในเรื่องความเร็ว ประสิทธิภาพ ความคงทน แต่ราคาค่อนข้างสูง
ประเภทงานที่เหมาะสมกับ SAN Storage
• งานจัดเก็บฐานข้อมูล Database
• Virtualization / Cloud Data Center
• งานสำรองข้อมูลเอกสาร, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอสำหรับStudio ตัดต่อ
• Disaster Recovery Data Center
• งานตัดต่อวิดีโอ Video Editing
• งานจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV, IP Camera
• งานจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
• งานประมวลผลประสิทธิภาพสูง High Performance Computing
4. Cloud คือ การเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกับบริษัทผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม โดย Cloud Storage จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่เพียงคุณมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้
ประเภทงานที่เหมาะสมกับ Cloud Storage
• ไม่ต้องการลงทุนอุปกรณ์ Hardware and Software
• งานศูนย์ข้อมูลสำรอง Disaster Recovery Data Center
• งานจัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV, IP Camera
• งานจัดเก็บฐานข้อมูล Database
• Virtualization / Cloud Data Center

เมื่อกล่าวถึง Storage ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Disk ซึ่งมีมากมายหลายประเภท เช่น
1. SCSI (Small Computer System Interface) มีอัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของ Hard Disk แบบ SCSI จะมีความเร็วสูงสุดถึง 320 เมกะไบต์/วินาที รวมถึงกำลังรอบในการหมุนของจานดิสก์อย่างต่ำก็หลักหมื่นโดยปัจจุบันแบ่งเป็น 10,000 และ 15,000 รอบต่อนาที
2. SATA (Serial ATA) ถือกำเนิดมาจากความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลไม่สามารถไล่ตามทัน SCSI ได้ โดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถ ขยายช่องสัญญาณ (Bandwidth) ในการส่งผ่านข้อมูลได้เพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า ซึ่ง SATA จะแบ่งออกเป็น SATA I มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล 1.5 Gb/S ส่วน SATA II มีความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล 3.0 Gb/S
3. SAS (Serial Attached SCSI) คือ การผสานเทคโนโลยีของ SCSI + SATA ทำให้ Disk ทำงานได้ดีขึ้น เสถียรขึ้น อายุการใช้งานนานขึ้น
4. SSD (Solid state Drive) อุปกรณ์ที่ใช้ชิปวงจรรวมที่ประกอบรวมเป็นหน่วยความจำแทนการใช้จานแม่เหล็ก โดยภายใน SSD จะไม่มีชิ้นส่วนใด ๆ ที่เคลื่อนไหว เหมือนกับฮาร์ดดิสก์ (HDD) ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูงสามารถอ่าน/เขียนข้อมูลได้เร็ว อีกทั้งยังกินไฟน้อยกว่า HDD อีกด้วย แต่ด้วย Performance ที่ดีขนาดนี้จึงทำให้ SSD มีราคาสูงกว่า HDD เฉลี่ย 2-5 เท่าเลยทีเดียว

Entry Level Storage
DELL PowerVault MD3800f
• Up to twelve 3.5" or 2.5" SAS, near-line SAS and SSD drives in a 2U chassis
• Support for a maximum of 180 or 192 drives when utilizing the Premium Feature Key to expand beyond the 120 standard configurations
• Single or dual active/active controllers
• 4GB cache per controller or 8GB per controller in dual- controller configurations
• 16Gb Fibre Channel connectivity


Medium to Enterprise Range
DELL EMC VNXe3200
• Array Enclosure: 2U Disk Processor Enclosure
• Drive Enclosure:
• 2.5" SAS/Flash (2U), 25 drives
• 3.5" SAS/Flash (2U), 12 drives
• Min/Max Drives: 6/150
• Storage Processors (SPs): 2 x Intel Xeon E5-2407 4-Core 2.2 GHz
• CPU/Memory per Array: 48GB (24GB per SP)
• RAID: 1/10/5/6 (Multicore RAID)
• Interconnect: Ethernet (1/10GbE)
• Optional Fibre Channel: (2/4/8Gb/s)
• Max Total Ports per Array: 16
• 2/4/8Gbps FC Max Ports per Array: 8
• 10GbE iSCSI Max Total Ports per Array: 8
• Max Raw Capacity: 500TB


Super High Performance Storage
DELL EMC VMAX 3 FAMILY
VMAX 100K
CPU : Intel Xeon E5-2620-v2 2.1 GHz 6 core
Core per CPU : 6/24/48
Max Capacity per Array : 500TBu
Engine Enclosuer : 4u


VMAX 200K
CPU : Intel Xeon E5-2650-v2 2.6 GHz 8 core
Core per CPU : 8/32/128
Max Capacity per Array : 2.34PBu
Engine Enclosuer : 4u

VMAX 400K
CPU : Intel Xeon E5-2697-v2 2.7 GHz 12 core
Core per CPU : 12/48/384
Max Capacity per Array : 4.41PBu
Engine Enclosuer : 4u


   DELL EMC ISILON คือ Scale-Out Storage ซึ่งรองรับขนาดข้อมูลจำนวนมหาศาล พร้อมประสิทธิภาพในการขยายขนาดความจุข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นมากกว่า Solution ใด ๆ ในการรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีการรวม Data Lake หรือข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายและทุกรูปแบบเข้าไว้ในแบบ Single File System และ Single Volume ซึ่งทำให้สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายขึ้น 


DELL EMC ISILON S-SERIES NODES
The Isilon S-Series answers the need for high–performance primary storage, purpose built for high-transactional and IOPS-intensive applications. The S-Series combines unmatched IOPS performance with high efficiency and an ultra-low overhead scale-out NAS package. With SSD technology for file system metadata and file-based storage workflows, the S-Series delivers additional performance gains for metadata-intensive operations while improving overall latency.

CURRENT PRODUCTS :
CLUSTER CAPACITY* :
DENSITY* :
*Based on non-SSD configuration
S210
16.2 TB to 4.15 PB
7.2 TB, 14.4 TB, 21.6 TB, or 28.8 TB per node

DELL EMC ISILON X-SERIES NODES
The Isilon X-Series, our most flexible and comprehensive storage product line, strikes the right balance between large capacity and high-performance storage. The highly versatile X-Series is an ideal solution for high-throughput and high-concurrency applications. With SSD technology for file system metadata and file-based storage workflows, the Isilon X-Series significantly accelerates namespace-intensive operations. To meet rigorous data security and compliance requirements, Isilon also offers Data at Rest Encryption (DARE) with self-encrypting drive (SED) options with the X-Series platform.

CURRENT PRODUCTS :
CLUSTER CAPACITY* :
DENSITY* :

*Based on non-SSD configuration
X210, X410
18 TB to 20.7 PB
X210: 12 TB, 24 TB, 36 TB or 48 TB per node
X410: 36 TB, 72 TB, 108 TB, or 144 TB per node

DELL EMC ISILON NL-SERIES NODES
The Isilon NL-Series is designed to provide cost-effective, highly scalable nearline storage. To achieve this, the NL-Series combines high density and efficiency with massive capacity capabilities. The result is a highly economical scale-out storage solution at an extremely attractive price per TB of capacity and a low overall TCO. Isilon also offers data at rest encryption (DARE) with self-encrypting drive (SED) options with the NL-Series to meet rigorous data security and compliance requirements.

CURRENT PRODUCTS :
CLUSTER CAPACITY* :
DENSITY* :
*Based on non-SSD configuration
NL410
108 TB to 40.3 PB
35 TB, 70 TB, 105 TB, 140 TB, 210 TB or 280 TB per node

DELL EMC ISILON HD-SERIES NODES
The Isilon HD-Series is designed to provide enterprises with a highly efficient and resilient scale-out storage platform for unstructured data that can scale to over 68 PB in a single file system. With massive scalability, robust data protection options and a high density footprint that lowers operating costs by 50%, the Isilon HD-Series is ideal for Big Data storage needs including deep archiving solutions.

CURRENT PRODUCTS :
CLUSTER CAPACITY* :
DENSITY* :
*Based on non-SSD configuration
HD400
1.06 PB to 68 PB
354 TB or 472 TB per node