Unified Communication เป็นคำนิยามที่ใช้ในการรวมการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาไว้ในระบบเดียว เพื่อให้ง่ายในการใช้งาน สะดวกในการบำรุงรักษา และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร คำว่าง่ายในการใช้งาน หมายถึงผู้ใช้ต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด สามารถใช้บริการจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารนี้ได้เหมือนกัน และจากทุกช่องทางที่มี เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดการติดต่อสื่อสารขององค์กร สะดวกในการบำรุงรักษา ทำให้ผู้ดูแลระบบ ไม่จำเป็นจะต้องเฝ้าดูการทำงานของอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดถูกลดให้เหลือเพียงแค่ระบบเดียว ทำให้ประหยัดทรัพยากรบุคคลในการ monitor ระบบสื่อสารภายในองค์กร และไม่จำเป็นจะต้องประจำอยู่ในสำนักงานตลอดเวลา เพราะสามารถ monitor จากที่ใดก็ได้ผ่านระบบ Internet
Unified Communication นั้นประกอบไปด้วยหลากหลายระบบสื่อสาร เช่น
Telephony หรือ IP Phone, VDO Conference, Messaging Service และระบบอื่น ๆ อีกมากมาย
IP Phone เป็นหนึ่งใน Unified Communication ที่ใช้กันแพร่หลายในองค์กร เนื่องจากการใช้ทรัพยากรด้านระบบเครือข่ายที่เพียงพอต่อความต้องการ ไม่จำเป็นตจะต้องเดินสายโทรศัพท์พื้นฐานเหมือนเช่นเคย การใช้ IP Phone เป็นการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลักในการสื่อสาร ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการเดินสาย และบำรุงรักษาได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามาถขยายการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด เท่าที่ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกันถึงทั้งต้นทางและปลายทาง นอกจากข้อดีที่ได้ระบุไปแล้วนั้น ยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นเหตุผลในการพิจารณาเลือกใช้ IP Phone เช่น คุณภาพของเสียงที่ชัดมากขึ้น, ความสามารถในการทำ Voice Conference ได้ไม่จำกัด, การสนทนาแบบเห็นภาพ, การทำ Address Book หรือแม้กระทั่งการติดตั้ง Soft Phone ที่ทำให้เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Personal Computer หรือแม้กระทั่ง Tablet เป็นโทรศัพท์ภายในสำนักงานได้ ซึ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากในการสื่อสารในองค์กร และหากอยู่นอกสำนักงาน ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ VPN และใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด


การทำงานของ IP Phone นั้นอยู่บนมาตรฐานกลางที่เรียกว่า SIP : Session Initiation Protocol ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันและสื่อสารร่วมกันได้ เช่น PABX Gateway, IP Phone, SoftPhone
และหากจะทำการเปลี่ยนจากระบบเดิม มาเป็น IP Phone นั้น สำหรับองค์กรขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากนั้น สามารถทำได้เลย แต่หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การเปลี่ยนระบบจาก PABX ธรรมดามาเป็น IP Phone นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และอาจทำให้ธุรกิจต้องสะดุดได้ ดังนั้น การทยอยเปลี่ยนระบบ หรือใช้สองระบบร่วมกันไปเป็นระยะ ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงนั้นทำได้ง่ายขึ้น และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการทำงานที่ต่อเนื่องขององค์กร


VDO Conference
ในยุคที่ระบบสื่อสารทั้งแบบไร้สาย และแบบใช้สายมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก ทั้งในด้านของความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือผู้ใช้ตามบ้าน รวมไปถึงระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีความเร็วเพิ่งสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ขีดจำกัดด้านการรับ/ส่งข้อมูลเริ่มน้อยลง และนั่นเป็นเหตุผลให้ข้อมูลทั้งภาพและเสียง สามารถถูกส่งออกพร้อมคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าก่อนมาก
ด้วยเหตุผลข้างต้น ทำให้การใช้งาน VDO Conference เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น เพราะคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีขึ้นอย่างมาก และเทคโนโลยีในการบีบอัดภาพและเสียงที่ทำให้การใช้ Network มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งทำให้ VDO Conference ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาที่จะใช้งานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น
WTC Computer เป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบ VDO Conference ด้วยผลิตภัณฑ์ VDO Conference อันดับต้น ๆ ของโลก