INNOVATION

In the near future, the new technology will come to every area of every industry
WTC are now ready to help you go through with the best innovation solution that can reduce cost, increase benefit with highest satisfaction from your customer.
Here’re some of our innovation solution.
- Smart Retail Solution
- Smart Home/Office/Building Solution
- Smart Manufacturing Solution
- Invention Accessories

 

Smart Retail Solution


เป็นอีกหนึ่ง Solution ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจด้านการค้าปลีก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, Super Store, Hyper Market หรือแม้กระทั้ง Franchise ต่าง ๆ ที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในเมืองไทย ด้วยเทคโนโลยี และแนวคิดที่ตอบรับกับการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อต่าง ๆ, การให้บริการภายในสถานที่ หรือแม้แต่ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าสามารถอุ่นใจในการให้บริการได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
View More Detail

Smart CCTV


ด้วยการเติบโตทางด้านประชากรที่มีมากขึ้นทุกวัน และความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ที่ส่งผลถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคคลที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ รวมไปถึงความต้องการด้านการเฝ้าระวังจากบุคคล, การเฝ้าระวังทรัพย์สิน หรือการตรวจตราความปลอดภัยของสถานที่ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ต้องใช้การสนับสนุนจากเทคโนโลยีปัจจุบัน CCTV หรือ กล้องวงจรปิด ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ เฝ้าระวัง แต่สามารถ คิด วิเคราะห์ และตัดสินใจได้ฉลาดมากยิ่งขึ้น ทำให้การนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งผลให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น้


View More Detail

Digital Signage


ภาพรวมทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในหลากหลายธุรกิจ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะเอาชนะคู่แข่งถูกนำมาใช้ในทุกด้าน รวมถึง การโฆณาประชาสัมพันธ์ และแสดงข้อมูลต่าง ๆ ให้ลูกค้าเห็นผ่านสื่อที่หลากหลายในปัจจุบัน
ทั้งในด้านของ การทำ Online Marketing รวมไปถึง DOOH หรือที่เรียกว่า Digital Out Of Home media
Digital Sigange ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของ DOOH Media รูปแบบหนึ่งที่เป็นสื่อหลักในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ถึงลูกค้า หรือผู้รับได้มากที่สุด เพราะด้วยความง่ายในการใช้งาน และติดตั้งได้ทุกที่ รวมไปถึง สามารถจัดการกับ content ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

View More Detail

POS Terminal


ปัจจุบัน ธุรกิจระดับ SME ได้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น และกระจายตัวออกไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ มากมาย ทั้งอุตสาหกรรมครัวเรือน จนไปถึงระดับท้องถิ่น และที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ การเปิดหน้าร้านเพื่อกระจายสินค้าและบริการ
การเปิดหน้าร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, ร้านเครื่องดื่ม, ร้านสะดวกซื้อ จนไปถึงร้านในรูปแบบของสหกรณ์ต่าง ๆ นั้น สิ่งที่จำเป็นอันดับต้น ๆ เลยคือ อุปกรณ์สำหรับบันทึกรายการขาย หรือที่เรียกว่า POS (Point Of Sale) Terminal นั่นเอง สาเหตุที่ POS Terminal มีความจำเป็นนั้นก็เหตุผลทางด้านความแม่นยำของข้อมูล, การป้องกันทางด้านการเงินต่าง ๆ รวมไปถึง สามารถตรวจสอบยอดขายได้อย่างเป็นระบบ

View More Detail