สื่อโฆษณาที่เป็นปัจจัยในการแข่งขันในทุกธุรกิจคงหนีไม่พ้น DOOH หรือที่เรียกว่า Digital Out Of Home media
Digital Sigange ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของ DOOH Media รูปแบบหนึ่งที่เป็นสื่อหลักในการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ถึงลูกค้า หรือผู้รับได้มากที่สุด เพราะด้วยความง่ายในการใช้งาน และติดตั้งได้ทุกที่ รวมไปถึง สามารถจัดการกับ content ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

WTC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Digital Sigange มาเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี ทำให้เรารู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และรูปแบบในการนำไปใช้งานของสื่อ Digial Signage เป็นอย่างดี ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการ และทำให้ลูกค้าของเรามีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Total Solution for Digital Signage

คำนิยามของ Digital Signage อย่างง่าย ๆ ก็คือ การนำภาพหรือข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นไปแสดงผลบนจอภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างชัดเจน
และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Digital Signage เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด เนื่องจากสามารถติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน, ภายในร้าน/อาคาร หรือแม้แต่การติดตั้งไว้กลางแจ้ง เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่มากที่สุด
WTC มี Solution ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มธุรกิจ ที่จะนำ Digital Sigange ไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น

 • Retail : Department Store, Hyper Market, Super Market, Retail Store, etc.
 • Hospitality : Hospital, Hotel, Apartment, Condominium, etc.
 • Corporate : Internal Communication
 • Education : School, University, Tutor, etc.
 • Transportation : Airport, Bus Station, Mass Transit
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่สามารถนำ Digital Signage ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ

รูปแบบในการให้บริการ Digital Signage on Cloud

WTC เลือกใช้ Cloud Service ที่มีมาตรฐานระดับโลก และมีขอบเขตการให้บริการระดับ 99.99% ทำให้มั่นใจว่า จะไม่เกิดปัญหากับการ Sync ข้อมูลของคุณไปยังสาขาต่าง ๆ ที่ติดตั้ง Digital Signage จากเรา

 • ข้อมูลถูกเก็บบน Cloud Storage พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด จึงมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหลออกสู่สาธารณะ
 • ข้อมูลพร้อม Sync ไปยังสาขาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
 • อุปกรณ์ Digital Signage Player สามารถรองรับการจัดลำดับข้อมูลที่จะแสดง ทั้งในด้านการจัดลำดับการแสดงผลด้วยเงื่อนไขเวลา และเงื่อนไขความสำคัญ
 • เนื้อหาที่แสดง ถูกเก็บอยู่บนเครื่อง Digital Signage Player และจะทำการ Sync เพื่อรับข้อมูลที่มีการสร้างใหม่
 • รองรับการทำงานแบบ Offline กรณีที่มีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • กรณีที่ Offline ระบบจะทำการเล่นเนื้อหา เดิม จนกว่าจะมีการเชื่อมต่อไปยัง Cloud ได้

รูปแบบในการให้บริการ Digital Signage on Premise

หากองค์กรของคุณ มีนโยบายความปลอดภัยข้อมูล หรือนโยบายว่าด้วยการรักษาข้อมูลภายในองค์กร ก็สามารถใช้งาน Digital Signage ของเราได้ โดยติดตั้ง Software สำหรับการจัดการ Digital Signage ไว้บนระบบเครือข่ายภายในของคุณเอง โดยยังคงคุณสมบัติของการจัดการเนื้อหา Digital Signage เช่นเดียวกับ Cloud Service ไว้อย่างครบถ้วน

 • ข้อมูลถูกเก็บบน Storage ภายในองค์กร
 • ข้อมูลพร้อม Sync ไปยังจุดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
 • อุปกรณ์ Digital Signage Player สามารถรองรับการจัดลำดับข้อมูลที่จะแสดง ทั้งในด้านการจัดลำดับการแสดงผลด้วยเงื่อนไขเวลา และเงื่อนไขความสำคัญ
 • เนื้อหาที่แสดง ถูกเก็บอยู่บนเครื่อง Digital Signage Player และจะทำการ Sync เพื่อรับข้อมูลที่มีการสร้างใหม่
 • รองรับการทำงานแบบ Offline กรณีที่มีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • กรณีที่ Offline ระบบจะทำการเล่นเนื้อหา เดิม จนกว่าจะมีการเชื่อมต่อไปยัง Server ได้

Stand Alone Digital Signage

นอกเหนือจากระบบการให้บริการทั้งสองแบบที่กล่าวมาแล้ว ทาง WTC ยังมีผลิตภัณฑ์ Digital Signage ในรูปแบบของ Stand Alone อีกด้วย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้ในจุดที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หรือใช้กับเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน


Solution for Your Business

Retail

สำหรับร้านอาหาร, เครื่องดื่ม ต่าง ๆ ที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดี ทันสมัย และแสดงข้อมูลให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นได้ชัดที่สุด แทนการพิมพ์เอกสารแจก หรือแปะโฆษณาไว้หน้าร้าน เปลี่ยนทั้งหมดเหล่านั้นมาเป็น Digital Sigange ที่รองรับการปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตลอดเวลา และด้วยการแสดงผลที่สามารถทำเป็น Animation ที่ดึงดูดตาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Digital Signage เหล่านี้
 • Menu Board
 • Promotion
 • Event
 • Advertisement
สำหรับการนำ Digital Signage มาทำ Advertisement นั้น ลูกค้าสามารถสร้างรายได้จากสื่อ Digital Signage ที่มีอยู่ โดยการนำโฆษณาจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มาแสดง ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน จะทำให้คู่ค้า ตัดสินใจในการนำโฆษณามาลงได้ง่ายขึ้น

Corporate

สำหรับ Digital Signage Solution ที่เหมาะกับภาคองค์กรต่าง ๆ นั้น สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร ต่างกันที่วัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ใช้เพื่อเป็น
Internal Communication กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อสื่อสารข้อความให้กับพนักงาน ทั้งในรูปแบบของประกาศ, การรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ, การแจ้งรายละเอียดกิจกรรมภายใน/ภายนอกองค์กร รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
Marketing Communication ให้กับบุคคลภายนอก เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมไปถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ไม่เพียงแค่การนำ Digital Signge ไปใช้ภายในองค์กรเท่านั้น การนำ Solution ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Signage มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้มีความทันสมัย โดดเด่น และลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในบางเรื่อง ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เช่น
การประยุกต์ใช้ระบบ Digital Signage กับศูนย์รับสมัครงานขององค์กร, กับสถาบันการเรียนรู้ภายในองค์กร หรือแม้กระทั่ง Directory สำหรับองค์กรที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถค้นหารายละเอียด หรือติดต่อกับพนักงานได้ตรงตามความต้องการ และอยู่ในขอบเขตขององค์กรนั้น ๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว

Education

ในแวดวงการศึกษา ระบบ Digital Signage ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ ได้มีการพัฒนาในเรื่องการสื่อสารภายใน เช่นเดียวกับองค์กร ที่ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารให้ครอลคลุมทุกพื้นที่ภายใน
นอกจากนั้นแล้ว การประยุกต์ใช้ระบบ Digital Signage ให้สอดคล้องกับเรื่องภายในสถาบันการศึกษา ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่ทาง WTC พร้อมให้บริการกับทุกสถาบันการศึกษาในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น สื่อโฆษณาภายในสถาบัน, การนำมาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนรวม, ห้องสมุด หรือแม้แต่การประยุกเพื่อให้ได้ระบบ Interactive เพื่อโต้ตอบกับผู้ที่มาใช้บริการ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Digital Sigange for Education ที่ทาง WTC มีไว้ให้บริการกับสถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และต้องการความเป็นหนึ่งด้านการให้บริการด้านการศึกษาอย่างแท้จริง

Transportation

สำหรับภาคขนส่ง ทั้งแบบสาธารณะ และแบบส่วนบุคคล สามารถนำ Digital Sigange เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านของการนำ Digital Signage มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ, รอบการเดินทาง, สถานะของรถระหว่างการเดินทาง หรือแม้แต่เพื่อเป็นระบบจองรถอัตโนมัติ
ในอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การติดตั้ง Digital Signage ภายในรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยมีเนื้อหาที่คัดเลือกอย่างเหมาะสม โดย Solution นี้ จะเป็น Solution ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ให้บริการได้อีกทางหนึ่ง โดยใช้วิธีการขายโฆษณาภายในรถโดยสาร นอกจากเป็นช่องทางการสื่อสารภายในระหว่างผู้ให้บริการกับผู้โดยสารแล้ว ยังสามารถเป็นสื่อโฆษณาได้อีกด้วย