Smart CCTV เป็นอีกหนึ่ง Solution ที่ WTC เตรียมไว้ให้กับลูกค้าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยไม่ได้มองว่าระบบ CCTV เป็นเพียงระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว
ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ไม่ได้หยุดเพียงแค่บันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เอาไว้เท่านั้น แต่หากเป็นการพัฒนาเพื่อให้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด ทำอะไรได้มากกว่าเดิม โดยอาศัยภาพที่บันทึกไว้จากกล้องวงจรปิด โดยเราเรียกว่า Smart CCTV
การนำภาพที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์ หรือการวิเคราะห์ภาพแบบ Real Time จากระบบกล้องวงจรปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ทั้งในด้านการวางแผนเพื่อรักษาความปลอดภัย ไปจนถึง การออกแบบพื้นที่ และวิเคราะห์ด้านการตลอด ไปจนถึงการดูแลลูกค้า

CCTV Analytics

การนำภาพที่บันทึกไปวิเคราะห์หาข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายการตลาด หรือแม้แต่ผู้บริหาร ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จากระบบ Smart CCTV ได้นั้น เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณ นำหน้าคู่แข่งได้
โดยการวิเคราะห์ภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้น สามารถแบ่งออกเป็นประเภทข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนี้

    การวิเคราะห์หาจำนวนคนเข้าร้าน และเดินผ่านหน้าร้านเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางที่จะเปลี่ยนลูกค้าที่เดินผ่านหน้าร้านไป ให้แวะเข้าร้านได้ หรือนับจำนวนคนที่เดินข้าร้าน เพื่อหาแนวทางในการให้บริการลูกค้าในแต่ละวันได้ โดยอาศัยข้อมูลเพื่อมาทำสถิติที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น
    การใช้ระบบจดจำใบหน้า เพื่อให้พนักงานสามารถดูแลลูกค้าประเภท วีไอพี ได้อย่างรวดเร็วเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าคนสำคัญของคุณ หรือแม้แต่ช่วยในด้านการรักษาความปลอดภัย ที่สามารถให้ระบบค้นหาใบหน้าจากภาพที่บันทึกไว้ในระบบ
    การบันทึกหน้าเครื่อง POS Terminal เพื่อบันทึกภาพคู่กับการบันทึกรายการขาย ที่สามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานของคุณว่ามีความบกพร่องในการให้บริการลูกค้าหรือไม่
    การอ่านป้ายทะเบียนรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบให้บริการด้านลานจอดรถอัจฉริยะ โดยลดความผิดพลาดของการคีย์ข้อมูลด้วยมือของพนักงาน

Smart CCTV Solution

ระบบ Smart CCTV ในปัจจุบันมีมากมาย โดยการเลือกใช้จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าระบบ CCTV ทั่วไป แน่นอนว่าคุณไม่ได้เพียงแค่กล้องและอุปกรณ์บันทึกภาพแบบธรรมดามาเท่านั้น แต่คุณจะได้ระบบที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้คุณมีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของคุณให้เหนือคู่แข่งได้

Smart CCTV for Retail
Smart CCTV for Transportation
Smart CCTV for Manufacturing
Smart CCTV for Hospitality
etc.

นอกจาก Solution ที่กล่าวไปแล้ว ยังมีอีกหลากหลาย Solution ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน CCTV จาก WTC ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของเราได้ตลอดเวลา

Smart CCTV for Retail

ธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาดค้าปลีก
การดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าภายในร้าน โดยไม่ให้ลูกค้ารับรู้ถึงการเฝ้าระวังติดตามอยู่ตลอดเวลา นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวในการเลือกสินค้า ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงให้ความรู้สึกปลอดภัยในการใช้บริการภายในร้าน
นอกเหนือจากประโยชน์ด้านความปลอดภัยแล้ว ยังสามารถนำระบบ Smart CCTV เข้าไปช่วยให้เจ้าของร้านสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการในการเพิ่มข้อได้เปรียบทางด้านการตลาดได้อีกด้วย เช่น
Traffic Heat-Map หรือแผนภาพแสดงความหนาแน่นของลูกค้าในบริเวณต่าง ๆ ภายในร้าน ช่วยให้เจ้าของร้าน หรือผู้ดูแลทราบว่า จุดไหนของร้านที่ลูกค้ามักจะเดินผ่าน หรือหยุดเพื่อเลือกชมสินค้าบ้าง และจุดไหน ที่มีความหนาแน่นของลูกค้าสูงผิดปกติ อาจเป็นจุดที่เกิดอาชญากรรมภายในร้านค้าได้ เจ้าของร้านสามารถจัดรูปแบบการแสดงสินค้า หรือการจัด traffic ของลูกค้าให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าภายในร้านได้เป็นอย่างดี
People Counting หรือการนับจำนวนคนเข้าร้านในแต่ละช่วงเวลา โดยปกติแล้ว การนับจำนวนคนเข้า/ออก ร้านหรือสถานที่ต่าง ๆ อาจใช้ sensor ในการวัด ซึ่งการใช้กล้องวงจรปิดมาช่วยในเรื่องนี้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของอุปกรณ์เฉพาะที่จะใช้นับจำนวนคนได้อีกทางหนึ่ง เพราะนอกจากจะใช้กล้องเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในบริเวณทางเข้าร้านแล้ว ยังสามารถใช้กล้องในการช่วยนับจำนวนคนเข้า/ออก ได้อีกด้วย
Object Move Alarm หรือการเฝ้าระวังวัตถุ หรือสินค้าชิ้นสำคัญเป็นพิเศษ โดยกล้องจะจับภาพตามปกติ ซึ่งกล้องนั้นสามารถตั้งค่าได้ว่า หากสินค้าที่ตั้งโชว์อยู่ หายไป หรือมีวัตถุใด ๆ มาวางไว้ในบริเวณร้านนานกว่าระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะเตือนให้กับผู้ดูแลระบบทราบ เพื่อเป็นการป้องกัน หรือเตือนภัยได้อีกทางหนึ่ง

Smart CCTV for Transportation

การขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางบก หรือทางน้ำ ล้วนแต่มีความสำคัญมากในปัจจุบันตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
ในการติดตาม หรือเฝ้าระวังสินค้า หรือผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านการขนส่ง เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ต่างจากก่อนหน้านี้ ซึ่งต้องการรู้เพียงแค่ตำแหน่งของยานพาหนะ แต่ปัจจุบัน ยังมีความต้องการมองเห็นผู้โดยสาร หรือสินค้าที่ได้รับการขนส่งเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย
กล้องวงจรปิดสำหรับงานทางด้าน Transportation ได้เข้ามามีบทบาทให้กับธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการประชาชนด้านการเดินทาง โดยการติดกล้องเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทาง, หรือการติดกล้องในรถแท็กซี่ เพื่อเก็บบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการป้องปรามเหตุร้ายต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง
การติดกล้องวงจรปิดบนรถขนส่งสินค้า เพื่อเฝ้าระวังสินค้าในขณะทำการขนส่ง และทำให้เจ้าของสินค้าสามารถตรวจสอบสินค้าของตนผ่านระบบได้ตลอดระยะเวลาการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพสินค้า และความปลอดภัยของสินค้า
การติดกล้องวงจรปิดเพื่อควบคุมการขับขี่ เหมาะสำหรับธุรกิจด้าน Logistics ที่ต้องการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างที่ยานพาหนะกำลังเดินทางไปสู่จุดหมาย ทั้งในมุมมองของคนขับ การบันทึกภาพรอบตัวรถ หรือแม้แต่ การบันทึกภาพผู้ขับขี่ยานพาหนะนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง

Smart CCTV for Manufacturing

การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเรื่องปกติที่เกือบทุกผู้ประกอบการได้ทำอยู่แล้ว แต่กล้องวงจรปิดบางประเภท สามารถเข้าไปติดตั้งในสายการผลิต เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหา, ตรวจสอบสินค้า หรือแม้แต่ ควบคุมการผลิตสินค้า ได้อีกด้วย
มีกล้องวงจรปิดรุ่นสำหรับการตรวจสอบสินค้าในสายการผลิต ว่าผลิตได้ตรงตามที่ตั้งไว้หรือแม่ โดยวิเคราะห์จากเทคโนโลยี Image Processing เช่น การตรวจจับสีของผลิตภัณฑ์, การนับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ หรือกล้องรุ่นพิเศษ สำหรับจับความร้อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสายการผลิต โดยเมื่อมีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด ก็จะมีสัญญาณเตือนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุนั้น ๆ

Smart CCTV for Hospitality

ระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในธุรกิจประเภท Hospitality ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล, อาคารที่พักอาศัยต่าง ๆ สามารถนำระบบ Smart CCTV เข้าไปติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น
การตรวจจับใบหน้า เพื่อค้นหาบุคคลสำคัญต่าง ๆ ว่าอยู่จุดไหน หรือจะนำไปใช้เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น โดยการใช้ระบบจดจำใบหน้า และวิเคราะห์ภาพทั้งหมดจากทุกกล้อง และค้นหาภาพใบหน้าของผู้ต้องสงสัยได้