ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านธุรกิจค้าปลีกมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ระบบที่ใช้งานภายในร้านค้าปลีก หรือ Retail Store ต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และต้องมีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการให้บริการ และการใช้งานภายในร้านค้าเอง
การเลือกระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการให้บริการ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้า ประทับใจในการให้บริการ ยังทำให้การทำงานภายใน มีความราบรื่นมากขึ้น
และที่สำคัญ ทุกอย่างจะต้องตรวจสอบได้ และสามารถ monitor จากที่ไหนก็ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ ในการควบคุมดูแล

บริการต่าง ๆ ภายใน Smart Retail Solution ที่ WTC มีให้บริการ

Smart Retail Solution ที่ WTC เตรียมไว้ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจค้าปลีก มีด้วยกันหลายบริการ ล้วนแต่บริการที่ตอบความต้องการทั้งในด้านการให้บริการลูกค้า และด้านการบริหารจัดการภายในร้าน และที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกิจการอีกทางหนึ่งด้วย

 • Digital Signage on Cloud
 • WiFi Marketing
 • CCTV with Analytics Feature
 • Smart POS (Hardware)

Digital Signage on Cloud

WTC เลือกใช้ Cloud Service ที่มีมาตรฐานระดับโลก และมีขอบเขตการให้บริการระดับ 99.99% ทำให้มั่นใจว่า จะไม่เกิดปัญหากับการ Sync ข้อมูลของคุณไปยังสาขาต่าง ๆ ที่ติดตั้ง Digital Signage จากเรา

 • ข้อมูลถูกเก็บบน Cloud Storage พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด จึงมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหลออกสู่สาธารณะ
 • ข้อมูลพร้อม Sync ไปยังสาขาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
 • อุปกรณ์ Digital Signage Player สามารถรองรับการจัดลำดับข้อมูลที่จะแสดง ทั้งในด้านการจัดลำดับการแสดงผลด้วยเงื่อนไขเวลา และเงื่อนไขความสำคัญ
 • เนื้อหาที่แสดง ถูกเก็บอยู่บนเครื่อง Digital Signage Player และจะทำการ Sync เพื่อรับข้อมูลที่มีการสร้างใหม่
 • รองรับการทำงานแบบ Offline กรณีที่มีปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • กรณีที่ Offline ระบบจะทำการเล่นเนื้อหา เดิม จนกว่าจะมีการเชื่อมต่อไปยัง Cloud ได้


Digital Signage On Cloud นอกจากจะช่วยให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านของสินค้าและบริการ, โปรโมชั่นต่าง ๆ รวมไปถึงการนำโฆษณาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จริง มาแสดงบนจอ Digital Signage ซึ่งสามารถทำให้เจ้าของร้าน หรือเจ้าของกิจการ เรียกเก็บค่าโฆษณาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น
 • จำนวนผู้สนใจในสินค้าต่าง ๆ
 • กลุ่มลูกค้าที่สนใจ แยกตามเพศ ช่วงอายุ โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง
 • พฤติกรรมในการใช้เวลาอยู่ภายในร้าน จากการเคลื่อนที่ของลูกค้า
 • ความหนาแน่นของลูกค้าในจุดต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถติดตั้งไว้บน Digital Signage ภายในพื้นที่ให้บริการของคุณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WiFi Marketing

WiFi Marketing เป็น Solution หนึ่งที่มีความน่าสนใจในการนำไปใช้กับธุรกิจที่ต้องการให้บริการ WiFi กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ เจ้าของกิจการสามารถเปลี่ยน Free WiFi ในร้าน ให้สามารถเป็นแหล่งโฆษณา ที่สามารถเก็บค่าบริการจากเจ้าของสินค้าหรือบริการ ที่นำมาโฆษณาอยู่ในระบบ

นอกจากนี้ ยังสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการให้บริการ WiFi มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงการให้บริการได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในการใช้สื่ออินเทอร์เนตภายในร้านค้า, พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาใช้ WiFi ภายในพื้นที่ หรือแม้แต่ข้อมูล Demographics ที่นำมาทำการตลาดเพิ่มเติมได้

CCTV with Analytics Feature

ความสามารถที่นอกเหนือจากการเฝ้าระวังภัย และบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน คือการนำภาพที่บันทึก มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการทำการตลาด และการรักษาความปลอดภัย

POS Terminal & Accessories

อุปกรณ์ POS ในปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์ ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป, WTC เรามี Partner ที่ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถตอบทุกความต้องการในด้านการขายหน้าร้านได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ POS Terminal ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ, Accessories ต่าง ๆ เช่น Thermal Printer (Receipt Printer), Barcode Scanner, Cash Drawer