อุปกรณ์ฉายภาพลงบนฉากรับ เพื่อการแสดงผลในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เกิดจาก 4ส่วนคือ
1. แหล่งภาพ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น ต่างๆ
2. เครื่องฉาย ที่มีแหล่งกำเนิดแสง 3 ประเภท ได้แก่ LED (Liquid Crystal Display) DLP (Digital Light Processing) ใช้หลอดไฟประเภท ULTRA HIGH POWE  และ Laser Projector ที่ให้ความสว่างได้สูงสามารถฉายภาพกลางแจ้งได้
3. เลนส์ฉายภาพ
4. ฉากกั้นรับภาพ

1) Projector สำหรับห้องหรืออาคารที่มีพื้นที่จำกัด

สำหรับการฉายภาพระยะสั้นที่สุด เหมาะกับการใช้ SHORT THROW Projector หรือ ULTRA – SHORT THROW Projector และถ้าอยากให้มีการตอบสนองจาก Projector เช่น การเลื่อน แตะ ขยับนิ้วเพื่อขยายภาพ หมุนภาพ หรือใช้ปากกาในการเขียนและบันทึกได้นั้น สามารถใช้ในรูปแบบ Interactive ซึ่งเป็น หนึ่งใน Function ของ Projector สำหรับ Projector แบบ SHORT THROW Projector หรือ ULTRA – SHORT THROW Projector สามารถติดตั้งได้ในระยะใกล้เพียง 47 เซนติเมตร สำหรับฉายภาพขนาด 80 นิ้ว

• เมื่อมีคนหรือสิ่งของบังภาพฉายก็ยังสามารถ ลดการเกิดเงาที่ทับภาพฉาย เนื่องจาก Projector ติดตั้งใกล้กับฉากรับภาพ
• ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอของสี ระดับความคมชัดของภาพที่ฉายสูง
• สามารถใช้คู่กับปากกา Interactive แล้วเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
• เหมาะกับการใช้ในห้องเรียน ในการ Training หรือการสอนที่ต้องการภาพชัด ไม่เกิดเงาทับ
• สามารถฉายภาพบนโต๊ะ หรือในร้านค้าปลีกที่ต้องการให้เห็นสินค้าชัดเจน
• ตัวอย่าง SHORT THROW Projector หรือ ULTRA – SHORT THROW Projector เช่น EB-595Wi /EB-585Wi/ EB-575Wi /EB-585W เป็นต้น


Epson EB-5951WI

2) Projector สำหรับฉายภาพที่ต้องการความสว่างและสีของภาพถูกต้องชัดเจน

สำหรับการฉายภาพที่ต้องให้ความสว่างของภาพชัดเจนและถูกต้องตรงตาม Presentation หรือ Slide ที่เตรียมไว้ จะเหมาะกับ HIGH BRIGHTNESS PROJECTORS ใช้เทคโนโลยี DICOM SIM Mode เพื่อมาช่วยเรื่องความสว่างของภาพฉาย ซึ่งความสว่างของภาพจะกำหนดเป็น Lumen เป็นหน่วยวัดปริมาตรของแสง ยิ่งถ้า Lumen สูง ก็จะยิ่งให้แสงที่สว่างมาก มาคู่กับ Contrast Ratio ที่บอกถึงความคมชัดของสีขาวและดำ

• เหมาะกับโรงพยาบาล
• เหมาะกับเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาลที่ต้องดูภาพ X-ray ที่ความสว่างของภาพ เงาของแสงไม่เท่ากัน ต้องการความสว่างตรงตาม Slide ทำให้สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติได้

• สามารถสร้างภาพ 3 มิติที่ให้ความสว่างสูงได้ สำหรับ Epson มี 2 รุ่นคือ EB-4850WU and EB-4950WU

• ตัวอย่าง HIGH BRIGHTNESS PROJECTORS EB-4650/4550/4750W/EB-4850WU/4950WU เป็นต้นEpson EB-4850WU

3) Projector สำหรับงานที่ต้องการความระเอียดของภาพสูง

สำหรับการฉายภาพที่ต้องการความคมชัดสูง เหมาะกับการใช้ Laser Projector ทำมาจากแหล่งกำเนิดแสงแบบใหม่ เป็นแสงเลเซอร์มาใช้แทนหลอดภาพ โดยใช้แผง inorganic LCD และ inorganic phosphor wheel เข้ามาช่วยจ่ายลำแสงเลเซอร์ให้ใช้งานได้นานถึง 20000 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาด้วยชุดกรอง Electronic ทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนาน ให้ภาพที่คมชัดและสว่างมาก

• ให้ระดับสีราบเรียบและปรับสมดุลแสงได้
• สามารถให้ภาพระดับ WUXGA (1920 x 1200 Pixel) ที่มีความละเอียดสูงกว่า Full – HD (1920 x 1080 Pixel)
• สามารถรองรับภาพ เทคโนโลยี 4K Enhancement มีความระเอียดได้ถึง 2 เท่า (3840 x 2160)
• สามารถฉายภาพได้กับทุกพื้นผิว ทั้งในรูปแบบแนวระนาบ หรือ ผิวโค้งกว้างและมุมผนัง
• อัตราส่วนความคมชัดของภาพสูง คุณภาพของภาพที่ฉายสูงมาก
• สามารถทำ Edge Blending ได้ เพื่อทำในการรวามหลายๆจอภาพสำหรับการรับชมอย่างไร้รอบยต่อ
• เหมาะสำหรับงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพสูง
• เหมาะสำหรับงานโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด
• สามารถนำเสนอภาพได้ต่อเนื่องยาวนาน
• ตัวอย่าง Laser Projector EB - L1000 / EB-L1200U / EB-L1300U/ EB-L1500U เป็นต้น
EB-L1500U