UPS ย่อมาจากคำว่า "Uninterruptible Power Supply" หรือ "เครื่องสำรองไฟฟ้า" UPS คือ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ สามารถป้องกันการเกิดความขัดข้องของกระแสไฟฟ้าอย่างทันท่วงที เช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชากเป็นต้น เพื่อทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าคงที่ เกิดความเสถียร ป้องกันความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานของ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

APC เป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในวงการเครื่องสำรองไฟฟ้า และได้รับความนิยมจากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงทางด้าน IT ด้วย ซึ่งด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ APC เป็นแบรนด์ของเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เป็นอันดับหนึ่งในหลายธุรกิจ
Syndome เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชำนาญด้านการพัฒนาเครื่องสำรองไฟ ซึ่งมีจุดขายหลายอย่าง เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ในทุกระดับ
การแบ่งประเภทของ UPS ที่ใช้ในปัจจุบัน
1. Offline / Stand by UPS
2. Line Interactive UPS
3. True Online Ups
<
1. Offline / Standby UPS

เป็นแบบที่ใช้สำรองไฟเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน
• รูปแบบนี้เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่
• ราคาของ UPS แบบนี้จึงมีราคาต่ำที่สุด
• เหมาะกับการใช้สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Server ขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง
2. Line Interactive UPS

เป็น UPS ที่มีความสามารถมากกว่าตัว Stand by UPS โดยเพิ่มอุปกรณ์ในการปรับแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วง มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น ราคาจะสูงกว่า Offline / Stand by UPS
• สามารถป้องกันปัญหาไฟตกไฟ กระชากได้
• ปรับแรงดันไฟฟ้าได้
• เหมาะกับการใช้สำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Server ขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่
• เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด