Head-PARTNERSHIP
Head-PARTNERSHIP.1

Partner with US

บริษัท ดับบลิว ที ซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการ IT เราส่งมอบ ติดตั้ง มามากว่า 20 ปี เราเป็นพันธมิตรกับผลิตภัณฑ์ระดับโลกหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์

     วันนี้เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและให้บริการ กับ ลูกค้าองกรณ์ในทุกๆ อุตสาหกรรม เรามีความชำนาญในหลายหลากกลุ่ม เช่น การผลิต (Manufacturing) , ค้าปลีก (Retail ) , โรงเรียน, โรงพยาบาล, อาคาร สำนักงาน  หรือร่วมเป็นพันธมิตรหรือคู่ค้า เพื่อนำเสนองาน Turn Key ครบวงจร ซึ่งบริษัทก็มีลูกค้าที่เป็นคู่ค้าทำงานร่วมกันในหลายหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง / ไฟฟ้า , ธุรกิจ ERP  , กลุ่มออกแบบ  เป็นต้น

DELL EMC Titanium Partner
DELL EMC Titanium Partner
HP Gold Partner
HP Gold Partner
CISCO Select Partner
CISCO Select Partner
Microsoft Gold Partner
Microsoft Gold Partner
Apple Authorized Reseller
Apple Authorized Reseller
Wowza Authorized Reseller
Wowza Authorized Reseller
Huawei Authorised Partner
Huawei Authorised Partner
Adobe Certified Reseller
Adobe Certified Reseller
CISCO Select Partner
CISCO Select Partner
Wowza Authorized Reseller
Wowza Authorized Reseller

© 2016 WTC COMPUTER. All rights reserved.