จากความต้องการทางด้าน IT ที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กร และความจำเป็นในการเลือกลงทุน หรือเลือกใช้งานของอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ ทาง WTC Computer เราเข้าใจถึงข้อจำกัดของแต่ละองค์กรในด้านของการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือระบบทางด้านไอที จึงได้เกิดบริการเช่าอุปกรณ์ไอที เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าทุกรูปแบบ

ลักษณะการให้บริการ

และนอกจากบริการด้านการเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เรายังสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของทุก ๆ องค์กร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเลือกซื้อ หรือเช่าอุปกรณ์ IT เพื่อใช้งานภายในองค์กร
นอกเหนือจากการเช่าใช้ภายในองค์กรแล้ว เรายังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับงานที่จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น การจัดงานเปิดตัวสินค้า หรือการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ IT ทางเราก็พร้อมให้บริการในทุกรูปแบบ เพื่อให้งานของลูกค้ามีความราบรื่นและไม่มีสะดุดด้วยปัญหาด้าน IT

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ Equipment Rental ของทาง WTC


  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)