กว่า 3 ปีที่เราได้ให้บริการกับลูกค้ารายใหญ่ ทั้งในด้านของการติดตั้งและออกแบบระบบ IT Infrastructure, Security รวมไปถึงงานทางด้าน Innovation ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่าง ๆ ให้เราดูแลด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ IT ทั้งในด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือ Preventive Maintenance (PM) เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาเหตุมาจากการขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ IT โดยการทำ PM จะทำเป็นช่วงเวลาตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของลูกค้า และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ IT นั้น ๆ

ลักษณะการให้บริการ

WTC Computer มีบริการ IT Outsourcing Service ที่ช่วยปิดข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านั้นได้ ด้วยบุคลากรที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ และพร้อมที่จะให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละองค์กร
นอกจากคุณภาพของบุคลากรของ WTC แล้ว เรายังมีความพร้อมในการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ เช่น พนักงานทดแทนกรณีมีการลางานด้วยเหตุผลต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพบุคลากร โดยการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากส่วนกลาง ออกไปเยี่ยมเยียนบุคลากรที่ทำหน้าที่ Outsourcing ให้กับลูกค้าเป็นระยะ เพื่อรับฟังความคิดเห็น คำติชม หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการให้เราช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ในข้างต้น จึงมั่นใจได้ว่า บริการ IT Outsource ของเรา สามารถตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรไอทีที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี
และการทำ Maintenance อีกรูปแบบหนึ่ง เป็นบริการที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดปัญหากับระบบ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว โดยทาง WTC มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขาของ Hardware ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับลูกค้า ทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด และนอกจากการให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพแล้ว เรายังมีระบบที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการกับลูกค้า ตั้งแต่ยกหูโทรศัพท์หาเรา หรือส่งข้อความผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ที่สะดวก รวดเร็ว โดยทีมงาน Helpdesk Service มืออาชีพ ที่สามารถตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยของท่านได้ก่อนที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา และนอกจากนั้น จุดแข็งของการให้บริการของเรา คือความรวดเร็ว และตรวจสอบได้ ด้วยระบบ Service Portal ที่รองรับการให้บริการลูกค้าผ่านหน้าเวปไซต์ ตั้งแต่การเริ่มเปิด Ticket จนถึงตรวจสอบสถานะของการให้บริการ เพื่อให้ท่านสามารถทราบสถานะได้ตลอดเวลา

ประสบการณ์ในการให้บริการด้าน Maintenance Service ที่ผ่านมาของเรา

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ให้บริการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลทั้งหมด กว่าหนึ่งพันเครื่อง


2. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในส่วนของ True Shop ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ให้บริการในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่มีปัญหา ดังนี้
- ระบบกล้องวงจรปิด ทั้งแบบ Analog และ Digital โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- ระบบ VDO Wall ที่เราเป็นผู้ชำนาญการทั้งในด้านการติดตั้ง ออกแบบ และบำรุงรักษา
- ระบบ Digital Poster ทั้งในด้าน Hardware และ Software


3. บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง Server, Storage ของโรงงาน CPF มหาชัย